Legestue

Fra 0 – 6 år – madpakker og fællesskab for børn og voksne

Legestuen er for forældre og børn i alderen 0-6 år (vi er desværre ikke en legestue for dagplejere). Vi mødes hveranden mandag i lige uger kl. 10.00 – 12.00 i Vor Frelsers Kirkes hyggelige lokaler (dog ikke i skolernes ferier). Vi begynder med at synge sammen – både salmer og børnesange og beder Fadervor. Herefter er der leg og mulighed for at spise sin medbragte madpakke. Kirken sørger for the/kaffe og vand.


Vi ønsker, at legestuen skal være et fællesskab præget af kontinuitet, og at vi fælles bærer ansvar for, at det er et godt sted at være for både børn og voksne. Det vil vi gerne, for at børnene kan lære hinanden at kende og glæde sig til at se hinanden fra uge til uge, og at vi voksne har mulighed for at dele stort og småt, som fylder i hverdagen og i livet.


Vi har desværre ikke legestue i øjeblikket.