Torsdagsfællesskabet

Oplæg, samtale og hygge i caféen

Efter fællesspisningen hver 2. torsdag kan du blive hængende og være med i torsdagsfællesskabet, hvor vi fortsætter med at dele hverdagsliv og udforsker livet og troen sammen. Vi mødes i kirkerummet kl. 19.30 og hører et oplæg fra én af præsterne. Bagefter snakker vi om oplægget i små grupper og slutter aftenen af med hygge og snacks. Alle er velkomne!


Temaer: Mennesker i Bibelen

Vi er i gang med et temaet ‘Mennesker i Bibelen’. Bibelen er fyldt med menneskeliv, som vi kan spejle os i. Mennesker der erfarer eller kæmper med: tro, tvivl, kærlighed, sygdom, magt, afmagt, sorg, det gode liv og meget mere.