Natkirke (kommer snart)

Er det kirke midt om natten?