Navneændring

Ønsker du et nyt navn?

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring med NemID på borger.dk.

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret bliver derfor ikke tilbagebetalt, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal betales med Dankort, når du indsender ansøgningen på borger.dk. Gebyret er på 559,40 kr. (2023)