Ordensregler i Folkehaven

(Opdateret 21. februar 2024)

1. Generelle bestemmelser


1.1 Folkehaven og fællesskabet skal være et rart sted

I Folkehaven ønsker vi at være et positivt og engageret fællesskab, hvor vi hjælper hinanden, inspirerer hinanden og hvor alle bidrager til en god og rar stemning i Folkehaven. Sammen opbygger vi et byhavefællesskab, hvor vi værdsætter naturen, passer på det skønne skaberværk og tager små skridt til en grønnere omstilling i vores by.   

1.2 Her er plads til grønne nybegyndere

I Folkehaven er der plads til grønne nybegyndere. Vi behøver ikke at være født med grønne fingre – vi øver os sammen og lærer af hinanden. 

1.3 Folkehaven er et offentlig tilgængeligt byrum

Folkehaven er et offentligt tilgængeligt byrum, hvor alle er velkommen. Vi ønsker, at det må blive et lokalt mødested og en lille grøn oase i Vestbyen. Det er vores håb, at alle, der bruger området vil passe på jeres haver, men Vor Frelsers Kirke desværre ikke forsikre at, der ikke kan ske skade på byhaverne.  

1.4 Havesæsonen

En sæson varer fra 31. marts – 31. oktober. Sæsonen starter med en fælles sæsonstart og slutter med en fælles sæsonafslutning og afslutningsfest, hvor haverne gøres klar til vinter. 

1.5 Fælles havedage m. fællesspisning, aktiviteter i Folkehaven mm.

Der vil være fælles havedag med fællesspisning og evt. andre aktiviteter i Folkehaven. Noget vi planlægger i fællesskab – de der har lyst til at være med. 

1.6 Vis hensyn til kirkens andre arrangementer og fællesskaber

Folkehaven er et byhavefællesskab tilknyttet og opstartet af Vor Frelsers Kirke. Vi ønsker at vores område foran kirken må blive til nytte og glæde for mange, men det er også vigtigt, at byhavefællesskabet viser hensyn til kirkens andre arrangementer og handlinger. I er selvfølgelig altid velkommen til kirkens arrangementer, men vis gerne hensyn og respekt ved begravelser og bryllupper. 

1.7 Problemer og uenigheder i fællesskabet

Vi håber, at vi i fællesskab kan løse problemer og uenigheder. Skulle der alligevel opstå problemer eller spørgsmål, så kontakt en af koordinatorne.  

2. Anvendelse


2.1 Medskabere af en grøn og hyggelig oase i vores bydel

Som lejer af en byhave i Folkehaven er I med til at skabe en grøn og hyggelig oase i vores bydel. Det skal gerne være indbydende og hyggeligt at være i Folkehaven. Vi forventer, at I ønsker at være engageret og deltagende i fællesskabet. Oplever vi, at byhaven og fællesskabet bliver forsømt, kan koordinatorne opsige medlemskabet, men selvfølgelig ikke uden varsel. 

2.2 Byhavens størrelse og regler for plantekasser

Byhaverne i Folkehaven er defineret af en blivende plantekasse på 150 x 100 x 50 cm, som Vor Frelsers Kirke opstiller og vedligeholder. Det er ikke tilladt at ombygge, dekorere eller flytte på selve plantekassen. Opbindingsinstallationer må højst bygges op til 1 m. over jordhøjde. Selve plantekassen definerer byhavens yderste ramme og græsset rundt om skal holdes frit. 

2.3 Græsslåning i fællesarealer

Græsset i gangarealer rundt om haverne er en fællesopgave for alle havelejere. Koordinatorne laver en plan i samarbejde med havelejerne. 

2.4 Økologisk og giftfrie byhaver

Folkehaven er et økologisk og klimavenligt projekt, derfor skal haverne selvfølgelig dyrkes økologisk og giftfrit. 

2.5 Haveredskaber

I kassen står der redskaber til fri afbenyttelse. Sørg for at lægge redskaberne tilbage i kassen efter brug. Kontakt koordinatorne, hvis I oplever at redskaber er defekte. 

2.6 Kodelås til redskabsskur

Redskabsskuret er låst med en kodelås, som selvfølgelig ikke skal udbredes unødigt. 

2.7 Kompost og affald

Kom haveaffald i kompostbeholderen og andet affald i affaldsstativerne. 

2.8 Vanding

Vor Frelsers Kirke stiller vandhane til rådighed. Der må selvfølgelig gerne vandes, når afgrøderne har brug for det, men vand med omtanke og med bæredygtighed for øje. 

2.9 Fælles kommunikation/information

Vi kommunikerer fælles informationer med hinanden til fælles havedage. Derudover har vi Folkehavens interne facebookgruppe og en mail/telefonliste. Husk den gode tone – både mundtligt og på skrift.  

2.9 Brug af kirkens toiletter og caféområde

Kirkens toiletter og kirkens caféområde kan frit benyttes i kirkens åbningstider